• Werkwijze bij jongeren (een op een).
  • Jongeren

Kunstzinnige Therapie is heel individueel gericht, omdat niet iedereen gelijk is. Ook de verandering of het herstel zal voor iedereen verschillend zijn. Er wordt één op één gewerkt in een veilige setting. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vindt er een gratis oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intakegesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geef je achtergrondinformatie zoals de thuissituatie en opvallende momenten in de eigen ontwikkeling. De eerste twee(drie) diagnostische sessies laat ik vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Als de hulpvraag nog niet duidelijk is kunnen we er samen, in deze sessies, naar kijken. Contact maken met je gevoel en bepalen wat voor jou belangrijk is, om zodoende de hulpvraag duidelijk te krijgen. De manier van werken en het werkstuk zelf geven mij nog aanvullende informatie. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stel ik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met jou en je ouders bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik weer individueel met jou aan specifieke kunstzinnige opdrachten. Ik probeer hierbij aan te sluiten bij jouw belevingswereld. Zo kan het heel goed mogelijk zijn dat er nog met andere materialen en technieken gewerkt gaat worden. Dit wordt met jou besproken. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie, waarin we kort terugblikken, hoe het gaat, de ervaringen en kijken we naar de hulpvraag, het behandeldoel, therapieplan of dit moet worden bijgesteld (Bij een cyclus van 6 sessies volgt hier de eind evaluatie). Na deze reeks rond ik af en volgt een korte evaluatie. We bespreken dan het verloop van de therapie en het resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Bij afronding van de therapie volgt een eindevaluatie waarin ik jou (en je ouders) een beeld geef van het verloop van de therapeutische sessies. We bespreken het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Ik geef ook advies over het beëindigen of voortzetten van de therapie eventueel met inlassing van een pauze. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. Jij en je ouders evenals de doorverwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Alleen met jullie toestemming wordt b.v. leerkracht hierin gekend.