Pubers en jongeren zijn bezig zichzelf en hun eigen plek in de wereld te ontdekken. Dit is op zichzelf al een hele klus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze periode problemen met zichzelf of hun omgeving naar voren komen. Vaak lopen gevoelens en emoties door elkaar heen. Er veranderd veel, zowel op lichamelijk als psychisch gebied. De Ik ontwikkeling en het zelfbewustzijn, eigen verantwoording en betrokkenheid bij de wereld om zich heen, stappen op weg naar volwassenheid en hoe krijg je daar grip op. Hoe leg je contact met anderen en wie zijn je vrienden. Hoe ver ga je met ze mee en waar liggen je eigen keuzes en grenzen. Geen wonder dat er zich problemen voordoen en vaak zijn deze moeilijk onder woorden te brengen. Op deze leeftijd kan kunstzinnige therapie een ondersteuning zijn of preventief werken. Juist omdat je er niet over hoeft te praten maar het beeldend weer kan geven. Zo ontstaat er ruimte en inzicht in de problemen en de mogelijke oplossing daarvan. Met eenvoudige gerichte teken-, schilder- en boetseeroefeningen, die op jouw situatie zijn afgestemd, breng je een stuk van je innerlijke wereld in beeld. Door er dan letterlijk van een afstandje naar te kijken, kun je gaandeweg je eigen antwoorden gaan vinden en meer inzicht krijgen in jezelf. Neem gerust contact op. Ervaring met kunstzinnige werken is niet nodig.

  • Voor welke jongeren is Kunstzinnige Therapie Beeldend?
  • Jongeren

o.a. voor jongeren die; • thuis, op school vastlopen en niet weten om te gaan met bepaalde situaties; • lichamelijke of psychische klachten hebben; • moeilijk contact maken met hun gevoel; • moeilijk grenzen kunnen stellen en niet voor zichzelf kunnen opkomen; • een storing hebben in het autistisch spectrum(ASS), ADHD, PDD_nos;

  • Werkwijze bij jongeren (een op een).
  • Jongeren

Kunstzinnige Therapie is heel individueel gericht, omdat niet iedereen gelijk is. Ook de verandering of het herstel zal voor iedereen verschillend zijn. Er wordt één op één gewerkt in een veilige setting. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vindt er een gratis oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intakegesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geef je achtergrondinformatie zoals de thuissituatie en opvallende momenten in de eigen ontwikkeling. De eerste twee(drie) diagnostische sessies laat ik vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Als de hulpvraag nog niet duidelijk is kunnen we er samen, in deze sessies, naar kijken. Contact maken met je gevoel en bepalen wat voor jou belangrijk is, om zodoende de hulpvraag duidelijk te krijgen. De manier van werken en het werkstuk zelf geven mij nog aanvullende informatie. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stel ik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met jou en je ouders bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik weer individueel met jou aan specifieke kunstzinnige opdrachten. Ik probeer hierbij aan te sluiten bij jouw belevingswereld. Zo kan het heel goed mogelijk zijn dat er nog met andere materialen en technieken gewerkt gaat worden. Dit wordt met jou besproken. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie, waarin we kort terugblikken, hoe het gaat, de ervaringen en kijken we naar de hulpvraag, het behandeldoel, therapieplan of dit moet worden bijgesteld (Bij een cyclus van 6 sessies volgt hier de eind evaluatie). Na deze reeks rond ik af en volgt een korte evaluatie. We bespreken dan het verloop van de therapie en het resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Bij afronding van de therapie volgt een eindevaluatie waarin ik jou (en je ouders) een beeld geef van het verloop van de therapeutische sessies. We bespreken het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Ik geef ook advies over het beëindigen of voortzetten van de therapie eventueel met inlassing van een pauze. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. Jij en je ouders evenals de doorverwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Alleen met jullie toestemming wordt b.v. leerkracht hierin gekend.