De kracht van gezonde kinderen is dat ze met een open onbevangen en geïnteresseerde blik in het leven staan. Klaar om hun mogelijkheden en grenzen te verkennen. Maar in onze complexe en snelle samenleving is het voor kinderen niet altijd even makkelijk. Ze raken overprikkelt door alle communicatievormen enz. Kinderen komen dan te veel in hun hoofd te zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld goed met de computer omgaan en dingen beredeneren, maar hebben geen eigen mening of durven die niet te uiten. Of kinderen hebben dan niet zo’n goed contact met hun eigen lichaam en gevoel. Het opgroeien tot een zelfstandige volwassene gaat niet altijd vanzelf. Dit kan gebeuren als het kind door aanleg of en oorzaak van buiten, niet goed in zijn vel zit. Als de balans tussen lichaam, ziel en geest(denken, voelen en willen) verstoord is, geven kinderen lichamelijke of sociaal-emotionele signalen zoals: buikpijn, hoofdpijn, nachtmerries, somberheid, bedplassen, pesten, (faal)angst, onzekerheid, concentratieproblemen. Kunstzinnige therapie kan helpen een verstoorde balans weer te herstellen. Een overbeweeglijk kind kan leren omgaan met grenzen, een angstig kind kan weer zelfvertrouwen ontwikkelen of een somber kind kan kleur leren ervaren en in beweging komen. Een kind kan vaak niet met woorden duidelijk maken wat er scheelt. Het fijne van kunstzinnige therapie is, dat er niet altijd een gesprek nodig is. Zo kunnen ook kinderen die moeilijk kunnen communiceren zich toch uiten. Er wordt gewerkt met materialen als verf, klei, krijt, bijenwas etc. Met elk werkstuk dat gemaakt wordt, wordt het kind zich bewuster van wat er in haar (hem) omgaat, van haar (zijn) gevoelens en gedachten. Zo kom je langzamerhand tot oplossingen voor de problemen. Het creatief en kunstzinnig bezig zijn is iets wat kinderen meestal graag doen Het is leuk en uitdagend. Het is goed als kinderen zo ontdekken wat ze eigenlijk zelf willen, waar ze goed in zijn en waar ze meer moeite mee hebben en hoe hiermee om te gaan. Die weg is nu juist heel individueel en voor elk kind verschillend. Een kind hoeft geen kunstzinnige talenten te hebben om de oefeningen te kunnen doen en te kunnen profiteren van de therapie. Neem gerust contact op.

  • Voor welke kinderen is Kunstzinnige Therapie Beeldend?
  • Kinderen

o.a. voor kinderen die; • thuis, op school vastlopen en niet om weten te gaan met bepaalde situaties; • lichamelijke klachten/problemen hebben; • moeilijk contact maken met hun gevoel; • moeilijk hun emoties onder controle hebben of ze juist niet uiten; • moeilijk grenzen kunnen stellen en niet voor zichzelf op komen; • een storing hebben in het autistisch spectrum(ASS), ADHD, PDD-nos; nat in nat

  • Werkwijze bij kinderen (een op een).
  • Kinderen

Kunstzinnige Therapie is op het individuele kind gerichts,omdat niet ieder kind gelijk is. Ook het verloop van de verandering of het herstel zal voor ieder kind verschillend zijn. Er wordt één op één gewerkt in een veilige setting. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vindt er een gratis oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intake gesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geeft u een stukje achtergrondinformatie, zoals de thuissituatie, karaktereigenschappen en opvallende momenten in de ontwikkeling van uw kind. De eerste twee(drie) sessies laat ik uw kind vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Aan de manier van werken en het werkstuk zelf kan ik veel zien over uw kind. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stelik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met u bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik met uw kind aan specifieke kunstzinnige opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie, we bespreken dan het verloop van de therapie en het bereikte resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Bij afronding van de therapie volgt een evaluatiegesprek waarin ik u een beeld geef van het verloop van de therapeutische sessies. We bespreken het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. U evenals de verwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Alleen met U toestemming wordt b.v. de leerkracht hierin gekend. Indien dit nodig is kan de therapie worden gecontinueerd of een rust pauze worden ingelast, dit wordt in het eindgesprek besproken.