Iedereen kent van die situaties in het gezin of op het werk, die meer druk op ons leggen waardoor er spanning en stress optreedt. We raken uit balans en het wordt ons allemaal te veel. We hebben het gevoel dat we zoveel moeten, het ene is nog niet klaar dan dient zich het andere alweer aan. Er is geen tijd om erover na te denken, we dreigen de regie kwijt te raken. We hebben behoefte aan ontspanning en rust. maar weten niet meer hoe dat te bereiken. De balans tussen het denken, voelen en willen kan zo verstoord raken dat daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ontstaan (b.v. hoofdpijn. Eczeem, slapeloosheid, angst, piekeren, stemmingswisselingen). Ook kunnen gebeurtenissen uit het verleden op een gegeven moment, bewust of onbewust, een storende factor gaan spelen en zo de balans in gevaar brengen. Onzekerheden over de toekomst (b.v. door ernstige ziekte van jezelf of je partner, scheiding) kunnen het evenwicht danig verstoren. boetseren Natuurlijk kan kunstzinnige therapie deze gebeurtenissen niet ongedaan maken, maar ze kan wel ondersteunend werken in moeilijke situaties om het evenwicht terug te vinden. Kunstzinnige therapie is een individuele therapie toegespitst op ieder persoonlijk, aangepast aan de behoefte van het moment. Omdat ieder mens zijn eigen levensweg gaat, met toppen en dalen, komt men soms op een punt dat men alleen niet verder kan, een steuntje nodig heeft, iemand die meeloopt op de weg. Je op een andere manier naar jezelf laat kijken. Kunstzinnige therapie kan het evenwicht weer helpen te herstellen door gerichte teken-, schilder- en boetseeroefeningen, op jouw situatie afgestemd, die op subtiele wijze in werken op onbewuste lagen en je innerlijk in beweging te brengen. Door de kunstzinnige oefeningen kun men leren gevoelens (weer) te ervaren en daardoor worden deze duidelijk. Hierdoor wordt men zich bewust van zijn gevoelens en kan verwerking en acceptatie plaatsvinden. Een middel om de vitale processen weer in beweging te brengen en het zelfvertrouwen te hervinden. Ervaring met kunstzinnig werken is niet nodig. Kunstzinnige therapie kan je hierbij steunen om de balans weer te herstellen, of preventief werken om de balans te behouden. Neem gerust contact op.

  • Voor welke volwassenen is Kunstzinnige Therapie Beeldend?
  • Volwassenen

o.a. voor volwassenen die; • vastlopen en niet kunnen omgaan met bepaalde situaties; • lijden aan angst, stress, burn-out, spanning ervaren t.g.v. scheiding, rouwverwerking; • lichamelijke of psychische klachten hebben; • moeilijk contact maken met hun gevoel; • ondersteuning nodig hebben bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen; nat in nat

Kunstzinnige Therapie is heel individueel op de cliënt gericht, omdat niet iedereen gelijk is. Ook de verandering of het herstel zal voor iedere persoon verschillend zijn. Er wordt één op één gewerkt. In een sessie ligt de nadruk op het kunstzinnig werken, niet op praten. Hierbij is het proces belangrijk, niet het resultaat. In de meeste gevallen wordt er van een cyclus van 6 of 12 sessies van ongeveer 1 1/4 uur uitgegaan. Eerst vind er een gratis oriënterend kennismakingsgesprek plaats. Verloopt dit voor beide partijen bevredigend dan kan dit gesprek overgaan in een intakegesprek. Bij dit intakegesprek staat de hulpvraag centraal en geeft u een stukje achtergrondinformatie, zoals de thuissituatie en opvallende momenten in de eigen ontwikkeling. De eerste twee(drie) diagnostische sessies laat ik vrij werken (tekenen, schilderen of boetseren). Dit kan zijn naar aanleiding van een opdracht. De manier van werken en het werkstuk zelf geven mij nog aanvullende informatie. Op basis van de hulpvraag, het intakegesprek, de eigen observaties en het vrije werk stel ik een therapieplan op. Dit therapieplan zal ik kort met u bespreken, voorafgaand aan de volgende serie sessies, dat zijn er meestal 9. In deze sessies werk ik individueel met U aan specifieke kunstzinnige opdrachten. Na 3 of 4 sessie van deze reeks volgt er een korte evaluatie. We bespreken dan het verloop van de therapie en het resultaat. Zo nodig wordt het therapieplan bijgesteld. Na de resterende reeks sessies rond ik af en volgt een evaluatiegesprek. We besprekende therapeutische sessies, het therapieplan, de hulpvraag en het bereikte resultaat. Tot slot maak ik een verslag waarin het hele therapeutische proces wordt samengevat. U en de verwijzend arts of psycholoog ontvangen een exemplaar van dit verslag. Indien dit nodig is kan de therapie worden gecontinueerd, dit wordt in het eindgesprek besproken.